top of page

Plan Asirans

Evènman

Premye Kondwit Manje Anyèl Konsèy Kominote a

CCHS Holiday Food Drive.PNG

Rankontre ak salye: Joseph P. Watkins

001.jpg

6 avril 2021, Kanpis prensipal Konsèy Kominotè

Apre randevou li nan biwo CEO pou Community Council Health Systems sou 3/1/2021, Joe Watkins te gen yon opòtinite pou rankontre ak administratè ajans yo nan yon anviwònman ki distans sosyalman. 

bottom of page