top of page

Egzekitif

Joseph P. Watkins

Gina Sweet - Director of Educational Ser

Gina Sweet-Comrie

Chèf Kwasans ak Estrateji Ofisye
Headshot Natasha Boston.jpg

Natasha Boston

Vis Prezidan Operasyon
Headshot Silhouette.jpg

Troy Chiddick

Brigid.png
CCHS Chief Compliance Officer Headshot 6182022.JPG

Wanda Moore

Klinik & Administrasyon

David Frankel, MD

Estela Beale, MD

Sikyat 

Anuradha Hardas, MD

Sikyat 

Firouzeh Safai-Nili, MD

Sikyat 

James J. Nestor, RN, CRNP 

Doreen Thomas-Payne, RN, CRNP 

Nancy Fox, Ph.D

David Pezzeca, Ph.D

Karen Mellwig

Direktè, Resous Imèn

Rekiya Bell

Direktè, Faktirasyon

Dana Thurston

Direktè sèvis pou pasyan ekstèn

Folake Oniyide, MS 

Sipèvizè klinik sèvis pou pasyan ekstèn

Melissa Riley

Espesyalis Operasyon Biznis / Direktè Divizyon Sèvis Jesyon Ka

Sheree Graham

Direktè, Non-Fidelity ACT

Nakida Edgefield

Sipèvizè, Non-Fidelity ACT

Jeremy Kohut

Sipèvizè, Non-Fidelity ACT

Ke'in McClendon

Direktè, Chemen Rekiperasyon

Eric Scott

Direktè, Sèvis sipò mobil

Mak Ross

Direktè, Enstalasyon
bottom of page